Our Staff

SN

Admin. Staff

1

DR. Sundanda Jati(Principal)

2

Mr. P. Sharma(Vice-Principal)

3

Mr. P.K. Pal

4

Mrs. Anupama Behera

5

Mr.Sakhyam Kamani

 

Teaching Staff

6

Mr. Sanjeev Sahu(English)

7

Mr. Kishor Dash(Math,Phy)

8

Mr. U. Mohapatra(Odia,SST)

9

Mr. R.K Dash(Hindi)

10

Mr. Mohan Tandi(Librarian)

11

Mr. Manish Sabharwal(Math,Sci)

12

Mrs. Anju Dash(Hindi)

13

Mr. Banmali Panda(SST,GK)

14

Mr. Suraj N. Sahu(Computer)

15

Mr. Jaspal Sarangi(Math)

16

Mr. Pratap Behera(Evs)

17

Mr. B. Kabat(PET)

18

Mr. Sushant (S.Sc)

19

Mrs Kalpana Tiwari(Hindi)

20

Mr.Raj Kishore Sahu(Yoga)

21

Mr Sushant Behera (SST)

22

Mr. Bikash Dash(English)

23

Mr. Omkar Gupta (MUSIC)

24

Mr. B. K. Panda(Computer)

25

V.V Phani (Drawing)

26

Miss Puspanjali Jal(Odia)

27

Mr Jyoti Prakash Purohit (Computer)

28

Mr Gayadhar Das(Music)

29

Mr Suresh Jal (Karate)

30

Mr Nitin Sahu(Acct.)

31

Mr Sachin Kamani (Accounts)

 

Teaching Staff (+2)

32

Mr.Ravi Yadav (Math)

33

Mr.Rakesh Maharana (Math)

34

Mr.C.R Chand

35

Mr P.K Roy (Business studies)

36

Mr Abhas Jena (Chemistry)

37

Alpana Rai choudhury(Chemistry)

38

Mr. Ashis Agrawal(+2)

39

Mrs Shweta Srivastava(+2)

40

Mr Kausika Sahu (Math and Science)

41

Archana Naik(Biology)

 

Others' Staff

42

Ramesh Bastia(Off.Peon)

43

Durman Chhatra

44

Nilakantha Padhi

45

School Bus Staff

46

Madan Pandey

47

Bhim Padhani

48

Purun Ratai

49

Chandar Ratai

50

Niran Ratai

51

Nila Podh

52

Brahma Kharsel

53

Dina Das

54

Munsi Jaani

55

Kapil Padhani

 

Others

56

Ranjan Sahu(Security)

57

Jayanti Bag

58

Subidha Bag

59

Susila Dunguri

60

Susila Bag

61

Madhusudan Jal